Gaszowickie czworonogi

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego, karmy świeżej wody, oraz swobody. Swoboda psa ma jednak swoje granice, o czym niektórzy właściciele zapominają…

W związku z zgłoszeniami mieszkańców z rejonu ulic Zielona/Rydułtowska w miejscowościach Gaszowice i Piece dotyczącymi wałęsającego się samowolnie psa rasy owczarek przypominamy, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków. Jak możemy przeczytać na stronie urzędu Gminy, prawie w każdym przypadku tzw. „bezdomny pies” ma swojego właściciela, tylko jest przez niego nieodpowiednio dopilnowany. Właściciele, którzy poza terenem posesji mogą zostać ukarani mandatem zgodnie z przepisami Kodeksu Wykroczeń.

Apel pierwszy: pilnujmy swoich czworonogów!

Najważniejsze jest więc odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów, które definiuje ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt, oraz ustawa z dnia 20 maja 1971r Kodeks Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązku należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca ogólno dostępne.

Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:
Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego.

Wszystkich właścicieli psów wzywa się do trzymania ich na swojej posesji. Nieruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. Nikogo nie będzie interesowało, czy pies zrobił podkop pod siatką czy przeskoczył przez zbyt niskie ogrodzenie. Ponadto nieruchomość musi być oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Każdy właściciel winien posiadać również ważne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie. Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa, może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypadkach poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna.
Pamiętajmy, że to właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

Apel drugi: znęcanie się nad zwierzętami to przestępstwo!

Pies na łańcuchu to naprawdę nie brzmi dumnie. Niestety obrazowi polskiej rzeczywistości towarzyszy często widok psa, który całe swoje życie spędza przypięty do budy lub stodoły. A warto przypomnieć, że jeśli pies trzymany jest ponad 12 godzin stale na łańcuchu, jego opiekun popełnia wykroczenie. Fundusz Pomocy Prawnej Zwierząt zaznacza, że nie dość, że prawo zwierząt jest nagminnie łamane, bo niektóre psy całe dnie spędzają non stop na uwięzi, to i tak jest wiele do zrobienia, bo obowiązujące przepisy powinny tego całkiem zabraniać.

Jeśli sami trzymacie w psa na łańcuchu, pilnujcie przepisów, które mówią, Ustawa o ochronie zwierząt

(Stan prawny aktualny na dzień: 08.04.2022): łańcuch musi mieć co najmniej 3 metry długości, możliwość ruchu nie powinna być ograniczona, nie powinien on ranić zwierzęcia, pies powinien mieć schronienie przed warunkami atmosferycznymi oraz stały dostęp do wody i systematyczne żywienie. Tak naprawdę, jedynie w uzasadnionych przypadkach i jednorazowo powinno stosować się łańcuch. A w dzisiejszych czasach, to po prostu wstyd – przepisy powinny tego całkowicie zabronić.

Projekt zmian przepisów w tym zakresie znalazł się w Sejmie w 2017 r. ale do dziś nie został uchwalony. Ochrona zwierząt w teorii i w praktyce to dwie różne, oderwane od siebie sfery.

Prawo rozróżnia również wykroczenia i przestępstwa związane ze znęcaniem się nad zwierzęciem. Od tego zależy, czy będzie można odebrać psa interwencyjnie. Art. 7 ust. 1 i 3 u.o.z. mówi, że zwierzę można odebrać od opiekuna, jeśli jest trzymane w warunkach (określonych w art. 6 ust. 2 u.o.z.) wskazujących na znęcanie się nad zwierzęciem. Przestępstwo takie rozumiane jest jako zadawanie bólu i cierpienia i przyczynianie się do tego, np. poprzez zaniedbanie, zagłodzenie oraz przetrzymywanie w złych warunkach, również trzymanie w zamarznietej budzie przy mrozie minus 15 stopni. Wykroczenie jest popełniane, kiedy pies nie ma rażących powyższych objawów choroby itd. Jeśli jest na łańcuchu, ale wygląda na pierwszy rzut oka dobrze, nie ma żywych ran, wówczas mamy do czynienia z wykroczeniem, a nie przestępstwem. Nieleczony pies, o obniżonej kondycji, wyraźnie chudy, niezabezpieczony przed mrozem, deszczem, słońcem czy innymi niebezpiecznymi zjawiskami, może być dla nas impulsem, aby wezwać policję lub wojewódzkie organizacje zwierzęce, gminę, Inspektorat Weterynaryjny, czy po prostu dać znać na Policję.

Podsumowując, jeśli masz psa, kochaj go i dbaj o niego, pilnuj aby się nie wałęsał po okolicy, reaguj jeśli widzisz krzywdę zwierzęcia.

Niestety i u nas w Gaszowicach zdarzają się haniebne czyny w postaci podrzucania trutek psom na ich własnych posesjach. Dla psa to umieranie w okropnych męczarniach a dla właścicieli ogromna strata przyjaciela rodziny.

Na łamach portalu prosimy o jak najwieksze potępienie takich zachowań i zgłaszanie takich przestępstw bez wahania!

Źródło: gaszowice.pl, swiatoze.pl ,isap.sejm.gov.pl

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email